Kampanie reklamowe Google AdWords

Kampanie reklamowe Google AdWords opierają się na emisji reklam, które wyświetlane są w wyszukiwarce Google oraz sieci stron tzw. sieci reklamowej Google. Grupę osób, do których kierowane są reklamy wybiera się definiując słowa kluczowe, na które mają pokazywać się reklamy. Drugim ze sposobów, oferowanym w sieci reklamowej Google jest jest określenie tematyki powiązanej z reklamowanym produktem. Reklamy takie będę wyświetlane na stronach sieci reklamowej, których tematyka odpowiada wybranej kategorii reklam.

Nie można z góry określić kosztu emisji reklamy Google AdWords. Zamiast tego należy określić budżet (dzienny/miesięczny/na czas kampanii), który zostanie wykorzystany na utworzoną kampanię reklamową. Kampania reklamowa może zostać w każdym momencie zatrzymana (np. po wynajęciu wszystkich pokoi hostelu) i wznowiona w momencie, gdy możliwe stanie się oferowanie produktu.

Kampanię Google AdWords prowadzić może każda osoba, jednak kampania wymaga stałej opieki i monitorowania - jeśli nie możesz tego robić samodzielnie, nie twórz kampanii żyjącej własnym życiem! Powierz to osobie, której częścią pracy jest opieka nad kampaniami Google AdWords.

Opieka nad kampanią składa się z wielu różnych elementów, z których najważniejsze to:

  • monitorowanie fraz, na które wyświetlana jest reklama
  • testowanie nowych wersji reklam
  • sprawdzanie generowanych konwersji i minimalizowanie ich kosztu
  • zarządzanie budżetem reklamowym

Aby reklama przynosiła wymierne korzyści należy wcześniej określić cele biznesowe kampanii i zdefiniować je w systemie jako tzw. konwersje. Pozwoli to na ocenę prowadzonej kampanii w kontekście ilości konwersji oraz ich koszcie.

Jeżeli chciałbyś utworzyć lub prowadzisz już kampanię Google AdWords i masz wątpliwości co do dalszych lub podjętych już działań - skontaktuj się!

Kupony reklamowe Google AdWords

Jeżeli wcześniej Twoja firma nie korzystała z systemu Google AdWords, na start otrzymasz kupon o wartości 250zł. Pozwoli to na sprawdzenie korzyści oferowanych przez Google AdWords. Zobaczysz także ile kosztuje kliknięcie na wybraną frazę i czy reklama prowadzi do realizacji Twoich celów.

Zapytaj o kupon Google AdWords!